[ Spä» na hlavnú stránku ]
[ Spä» na Rôzne zdrojáky ]

Pascal - doučovanie

[ Doučovanie - Viktor (r.2001 - informatika, Pascal)]
[ Doučovanie - Viktor (r.2002 - informatika, Pascal)]

Dungeon - jednoduchá hra (text mode)
Editor pre Win32 hru Rats (text mode) [get Rats!]
Kochova vločka (graph. mode) [Koch's snowflake]

Turbo Pascal 7.0
TP7 EXE patch
egavga.bgi (Turbo Pascal 7.0)
DOS unrar