[ Spä» na hlavnú stránku ]

Rôzne zdrojáky

[ Pascal - doučovanie ]
.NET - XmlPreCompiler [see http://www.cybral.com/tools.aspx]
PHP - dumping superglobal vars
PHP - dumping superglobal vars (source)
Perl - my Simple File Splitter